Boja 2015. godine je…

Boja 2015. godine je…

strana 1 od 3

Od 1999. godine eksperti iz kompanije Pantone objavljuju koja će boja biti dominantna naredne godine. I dok je tokom prošle godine to bila radiant orchidboja za godinu koja je tek počela je - marsala.

boja 2015 godine je 1 Boja 2015. godine je...