Dve umetnice Vesna Knežević i Dragana Ognjenović pripremaju se da na različite načine priđu oživljavanju “Genius Loci”-ja, prostora kluba studenata Fakulteta likovnih umetnosti/akademija, koji je decenijama bio kultno mesto u gradu za promociju nove muzike, pa i novoga u vizuelnim umetnostima. Ovo predstavlja izazov, koji bi očekivano rezultirao nizom interaktivnih relacija, a koje bi uočene i registrovane u toku samog događaja kretanja linija u crvenom slikanom prostoru, trebalo tek u postprodukciji da dobiju svoja tumačenja i puna značenja.

1141 “Crtanje kroz crveno” u interpretaciji dveju umetnica 2106 “Crtanje kroz crveno” u interpretaciji dveju umetnica 370 “Crtanje kroz crveno” u interpretaciji dveju umetnica 460 “Crtanje kroz crveno” u interpretaciji dveju umetnica

Crtanje kroz crveno predstavlja događaj u kome se odvijaju susreti ili sudari  ambijenta/prostora bivšeg kluba sa crvenim slikama Vesne Knežević, a kroz koje se probija navođeni crtež Dragane Ognjenović, linija koja se kreće i koja dalje menja ambijent i slike u njemu.

640 “Crtanje kroz crveno” u interpretaciji dveju umetnica 733 “Crtanje kroz crveno” u interpretaciji dveju umetnica 827 “Crtanje kroz crveno” u interpretaciji dveju umetnica

Umetnička istraživanja dve umetnice bave se tematizacijom korpusa ideja vezanih za kontekstualizaciju umetničkog rada, aproprijativnih međusobnih dejstava ambijenta i implementiranog umetničkog dela, kompleksnošću odnosa prostornog i temporalnog kreativnog čina, a pre svega ispitivanjem dijaloških formi umetničkog delovanja između dela dve umetnice kao i svih onih čiji su fragmenti rukopisa zatečeni na zidovima.

552 “Crtanje kroz crveno” u interpretaciji dveju umetnica

Editors choice