Nigde bez E-feel elektronske cigarete

Nigde bez E-feel elektronske cigarete

strana 1 od 2

Kada se pojavio duvan, njegovo gajenje i uživanje u istom bilo je rezervisano samo za muškarce. Pušenje cigareta kao hedonistički momenat doveden je do perfekcije jer je zahtevao brižljivo gajenje, sušenje, sečenje i na kraju uvijanje duvana u cigaretu. Oni koji su ga koristili imali su svoje svakodnevne male rituale da bi uživali ispuštajući dim iz svojih usta. Žena sa cigaretom bila je nezamisliva.

Sa širenjem ženskih prava i ženama je dozvoljeno da puše cigarete u javnosti. Savremeni svet sa druge strane osuđuje korišćenje duvana jer su u međuvremenu otkriveni mnogi njegovi štetni uticaji na zdravlje čoveka. Tu na scenu stupa elektronska cigareta E-feel.

Efeel Life style predlog Ana Parcetic Ana Maksimovic Katarina Veljkovic Wannabe Blogger 2 Nigde bez E feel elektronske cigarete Efeel Life style predlog Ana Parcetic Ana Maksimovic Katarina Veljkovic Wannabe Blogger 6 Nigde bez E feel elektronske cigarete

Efeel Life style predlog Ana Parcetic Ana Maksimovic Katarina Veljkovic Wannabe Blogger 9 Nigde bez E feel elektronske cigarete

Efeel Life style predlog Ana Parcetic Ana Maksimovic Katarina Veljkovic Wannabe Blogger 13 Nigde bez E feel elektronske cigarete