Kancelarija za mlade i “Mapa Design” organizuju jedinstveni kurs za web dizajn koji će se održavati u prostorijama “Info room-a” od 03. do 25. decembra. Predavač će biti Marjan Panić koji ima dugogodišnje iskustvo u sferi dizajna.

S obzirom na to da je internetsve više u životima mladih ljudi, KZM i “Mapa Design” imaju želju da ih obuče da ga koriste na što bolji način. Tokom kursa naučiće sami da kreiraju blogove, da obrađuju svoje slike i da budu kretivno inspirativni. Predavanja će se održavati kombinovanom metodom brainstorminga  i klasičnog predavanja sa korišćenjem video bima. Polaznici će vežbati u programima Adobe Illustrator, Adobe Photoshop i Adobe Fireworks, kao i na programskim jezicima HTML i PHP, a po završetku kursa će biti dovoljno obučeni da mogu samostalno da naprave svoj sajt.

Na kurs se mogu prijaviti svi od 18 do 30 godina, koji poseduju osnovno znanje o računarima. Formular za prijavljivanjese može preuzeti sa sajta. Popunjen prijavni formular je potrebno poslati elektronski na prijavazakurs@gmail.com do 18. novembra u 16h.

Editors choice