Beiersdorf je sa svojim brendom Nivea odlučila da ponovo nagradi svoje verne potrošače. Naime, svi koji u periodu od 1.8.2013. godine do 28.8.2013. godine kupe proizvode robne marke Nivea u vrednosti od najmanje 1,000 dinara i sačuvaju fiskalni račun kao dokaz o kupovini, imaju šansu da dobiju glavnu nagradu: porodično putovanje u Dubai za četiri člana porodice ili neku od sporednih nagrada: Nikon digitalni fotoaparat (deset dobitnika) i Nivea poklon paket proizvoda (30 dobitnika).

Pravila učešća

Potrebno je da svaki učesnik pošalje prijavu na poštanski fah 93 sa naznakom za “Nivea najnežnija nagradna igra”, 11158 Beograd 118, PAK 105305 zajedno sa fotokopijom ili originalom fiskalnog računa ili da pošalje prijavu putem interneta na sajtu: www.nivea.rs, gde će uneti broj fiskalnog isečka, a kojim se dokazuje kupovina proizvoda robne marke Nivea u promotivnom periodu u vrednosti od najmanje 1,000 dinara. Svaki učesnik može više puta da učestvuje u nagradnoj igri slanjem više prijava, s tim što se uz svaku novu mora priložiti kopija ili original novog fiskalnog računa pod uslovima napred navedenim, odnosno uneti broj novog fiskalnog računa ukoliko se prijava podnosi putem interneta.

wall NG hires Najnežnija Nivea nagradna igra

Učestvuj i osvoji

Prijava mora da sadrži sledeće lične podatke učesnika: ime i prezime, grad, adresu prebivališta, datum rođenja, broj fiksnog i/ili mobilnog telefona. U nagradnoj igri mogu učestvovati samo punoletna lica.

Editors choice