Ove profesije izazivaju depresiju

Ove profesije izazivaju depresiju

strana 1 od 2

Savremeni način života doveo je do toga da se sve veći broj ljudi suočava sa depresijom. Na nju utiču genetika, godišnje doba, porodični problemi… Ali i posao, što su potvrdili rezultati jednog istraživanja!

depresija na poslu Ove profesije izazivaju depresiju