Uslovi konkursa

Pravo učešća imaju svi zainteresovani građani Novog Sada bez obzira na uzrast i profesiju.

Konkurs je jednostepeni. Radovi se dostavljaju elektronski, učitavanjem na internet stranicu organizatora konkursa.

Učesnici, nakon uspešne registracije na pomenutoj internet stranici, dobijaju povratnu informaciju o prijemu registracije i predloga. Konkursna dokumentacija i instrukcije za slanje predloga mogu se preuzeti sa pomenute internet stranice.

konkurs Ja volim Novi Sad Strawberry Energy konkurs: Ja volim Novi Sad

Predlog treba poslati u formi kratke poruke koja odgovara na temu “Zašto ja volim Novi Sad“.

Predlog može da bude na srpskom i/ili engleskom jeziku. Predloženo rešenje treba da ima najviše 30 reči.

Rok za slanje je 16. oktobar 2011. godine u ponoć.

Odluku o konkursu doneće žiri u sastavu od aktivnih članova kompanije Strawberry energy, predstavnika Zavoda za izgradnju grada Novog Sada i predstavnika kompanije “Elektrovojvodina”.

Nagrada

Poruka koja na najbolji način prikazuje odgovor na temu biće privremeno postavljena na “Strawberry Drvo” – javni solarni punjač mobilnih telefona koji će biti postavljen u Novom Sadu, a autor/ka izabranog rešenja biće počasni gost ceremonije otkrivanja punjača.

Prava organizacije Strawberry energy

Strawberry energy ima pravo da pobednička rešenja izmeni ili doradi uz konsultaciju sa autorom/kom. Samim činom registracije i predaje predloga, autor/ka se obavezuje na odricanje svih daljih prava na eksploataciju njegovog/njenog rešenja odnosno intelektualne svojine,  i da isto prenosi na organizaciju Strawberry energy. Svi pristigli radovi postaju vlasništvo organizacije Strawberry energy.

Organizator zadržava pravo da objavi sve pristigle radove, bez naknade autoru/ki. Učešćem na konkursu slanjem svog predloga, učesnik/učesnica prihvata uslove i pravila konkursa i obavezuje se da će ih poštovati.

Proglašenje pobednika

Rezultati konkursa biće proglašeni u okviru manifestacije, objave na web sajtu i socijalnim mrežama. Pitanja u vezi sa konkursom mogu se slati na adresu: javolimns@senergy.rs

Editors choice