Tajne Beograda – Misterija Kalemegdanskih laguma

Tajne Beograda – Misterija Kalemegdanskih laguma

Nedavno sam video da je u nekoliko anketa Beograd izabran za jednu od tri svetske prestonice sa najboljim geografskim položajem. Umesto da narodu koji u njemu živi ovaj blagoslov donese bogastvo i prosparitet on je učinio da grad postane meta svih osvajača i pljačkaša koji koji su kroz vekove krstarili Evropom. Mnogo puta razaran i iznova podizan, Beograd je u skrivenim kutcima sačuvao uspomenu na vojske koje su ga opsedale, moćne vladare i njihove graditeljske poduhvate ali i bezumnike koji su ga rušili.

Ožiljci poslednjeg rata još uvek dominiraju Nemanjinom ulicom koja je jedna od žila kucavica modernog grada. Doći će vreme kada će ruševine nekada moćne zgrade generalštaba zameniti nove građevine, ali neki zid, mala tabla ili skriveni tunel sigurno će ostati da podsećaju buduće generacije na još jedan nesrećni rat i burnu istoriju Beograda. Grad je prepun ovakvih podsetnika. Neke od njih ne primećujemo jer smo npr. u žurbi ka obližnjim kafićima prezauzeti da bacimo pogled pod svoje noge i vidimo mozaični zapis u asfaltu ulice Braće Jugović koji potseća da se na mestu današnje zgrade Hemijskog fakulteta nalazio zloglasni zatvor “Glavnjača” u kome je na hiljade rodoljuba surovo mučeno i ubijeno tokom Drugog svetskog rata. Drugi podsetnici su malo bolje skriveni, takođe ispod naših nogu, ali da bi se videli potrebno je zaviriti u mrak beogradskog podzemlja. Pored Tašmajdana, mnoge tajne u tami skrivenih laguma i hodnika krije Kalemegdanska tvrđava.

slika 14 Tajne Beograda – Misterija Kalemegdanskih laguma

Prvo utvrđenje na prostoru današnje tvrđave podignuto je u prvom veku i već nekoliko decenija kasnije kasnije, tokom drugog veka, ono postaje važan deo rimskog sistema odbrane dunavskog limesa od varvara koji su nadirali sa leve obale reke. U vekovima koji su sledili sudbina tvrđave i gradskog naselja koje je uz nju niklo delila je sudbinu oslabelog carstva. Više puta je spaljivana u pljačkaškim naletima varvara i ponovo podizana u periodima jačanja Vizantije, istočnog dela Rimskog carstva koje će na obalama Bosfora opstati skoro hiljadu godina duže nego njegova zapadna polovina. Utvrđenje je često prelazilo iz ruke u ruku, potpadajući pod vlast Gota, Slovena, Vizantije, Bugara i Mađara.

Za vreme prve kratkotrajne mađarske vlasti nad tvrđavom 1127. godine ona je porušena i materijal je iskorišćen da bi se utvrdio Zemunski grad na levoj obali Dunava. Čudna igra sudbine dovela je da taj isti kamen bude vraćen u zidine Kalemegdana samo nekih trdeset godina kasnije kada Beograd ponovo pada u vizantijske ruke. Beogradski grad sa tvrđavom jedno vreme bio je i pod vlašću srpskih vladara: kraljeva Dragutina i Milutina i despota Stefana Lazarevića koji ga je učinio prestonicom države. Posle despotove smrti vlast nad tvrđavom preuzimaju Mađari koji je dodatno ojačavaju jer je ona bila najjužnija brana protiv turskog nadiranja. Grad je izdržao dve duge i teške opsade da bi konačno pao 1521. godine posle pohoda sultana Sulejmana Veličanstvenog i potom ostao pod turskom vlašću skoro dva veka.

Istorija modernog Kalemegdana počela je 1688. godine kada Habzburška monarhija (kasnije Austro-Ugarska) na bojnom polju zadobila vlast nad gradom. Tada započinju radovi na njenom proširivanju i ojačavanju koji će joj dati današnji izgled i sa prekidima potrajati kroz ceo 18. veka, iako je tvrđava nekoliko puta menjala gospodara. Lagumi, tajni hodnici, Rimski bunar i ostale misterije koje tvrđava danas krije nastaju upravo u ovom periodu.

slika 24 Tajne Beograda – Misterija Kalemegdanskih laguma

Ako ste nekada šetali Kosančićevim vencem i potom poželeli da šetnju nastavite pored rečne obale put vas je vodio niz prilično strme stepenice, zapuštene i obrasle šibljem. U njihovoj blizini sigurno ste primetili nekoliko malih kula za koje ste pomislili da su puškarnice kojih je kalemegdanska tvrđava prepuna. Pogrešili ste jer su to ventilacioni otvori za velike lagume koji se nalaze nekoliko desetina metara ispod vaših nogu.

U Karađorđevoj ulici postoje ulazi u 13 danas skoro potpuno zaboravljenih laguma koji su u predhodna dva veka korišćeni kao vinski podrumi, skladišta robe za carinarnicu koja se nalazila kod današnje Kapetanije, skloništa od bombardovanja. Posebno zanimljiv je jedan od laguma u kome se i danas nalazi 17 ogromnih vinskih bačvi zapremine 10 hektolitara, mnogo većih od dimenzija ulaza. Bačve su početkom dvadesetog veka unešene iz delova i tu sklopljene. O starosti laguma svedoče inicijali “M. O. 1809″ uklesani na jednom od zidova laguma. Inicijali se još uvek mogu dobro videti i istoričari pretpostavljaju da pripadaju budućem knezu Srbije Milošu Obrenoviću ili njegovom starijem bratu Milanu.

slika 32 Tajne Beograda – Misterija Kalemegdanskih laguma

Zanimljiva je i velika pećina u kojoj je danas smešten popularni klub “Underground” i u kojoj je Kusturica snimio istoimeni film. Veruje se da pećina nije prirodnog porekla već da je nastala davne 1440. kada su je iskopali Turci pokušavajući da potkopaju gradske zidine. I danas postoje dva zapuštena kraka pećine koji se pružaju iza kluba, za koje legenda kaže da kriju tela turskih vojnika na koje se obrušio tunel koji su kopali jer su Mađari saznali za njihov plan i postavili eksploziv u tunel kada su oni ušli u njega.

Najveći lagum nalazi se na mestu današnjeg kluba “Barutana”. Kao što i ime kaže, na ovom mestu se nalazilo skladište municije koje su Habzburški vojnici podigli posle osvajanja grada 1717. godine. Barutanu čine dve prostrane veštačke pećine povezane dugačkim hodnikom. U jednoj od njih danas se nalaze dva milenijuma stare nadgrobne ploče i sarkofazi napravljani od kamena iskopanog u rudnicima Tašmajdana.

slika 42 Tajne Beograda – Misterija Kalemegdanskih laguma

Pored ovih laguma, Kalemegdanska tvrđava krije još mnoge tajne hodnike. Neki do njih korišćeni su i kao zatvorske tamnice. Ove prostorije nalaze se usađene u zidine levo i desno od drvenog mosta kojim se dolazi do Sahat kapije.

slika 52 Tajne Beograda – Misterija Kalemegdanskih laguma

Jednu od najvećih misterija Kalemegdana predstavlja Rimski bunar. Več samo ime krije zablude. Rimski bunar nije ni bunar a ni rimski. Stručanjaci ni danas ne mogu da se slože kako se bunar napaja vodom ali pretpostavljaju da je on neka vrsta cisterne koja akumulira vodu koja se sliva kroz gornje propustljive slojeve tla. Ipak, ne umeju da objasne kako to da nivo vode u bunaru raste kada nema padavina i vodostaj Save opada. Bunar je izgrađen u prvoj polovini 18. veka iako se predpostavlja da je okno mnogo starije. Ne zna se ko je prvi započeo sa kopanjem, verovatno stari Rimljani, ali nisu imali mnogo uspeha jer su na dnu naišli na tvrdu stenu i nikako nisu mogli da dopru do izvorske vode. Tokom vekova okno je korišćeno kao skladište, mada nisu bili retki ni slučajevi kada je dobijalo mnogo mračniju namenu. Za bunar su vezane mnoge priče.

Jedna od njih govori da je 1494. godine u Beogradskoj tvrđavi skovana zavera među mađarskim branicima grada da predaju grad Turcima. Zapovednik tvrđave je u poslednjem trenutku saznao za zaveru i pošto je odbio Turke, zaverenike je bacio u duboko okno gde su posle nekoliko dugih dana potpuno poludeli od gladi i žeđi. Tada su među njih bacili noževe kojima su se nesrećnici poubijali. Rimski bunar je poslužio i kao tamnica za Lenku Knićanin, udovicu čuvenog srpskog junaka, vojvode Stevana Knićanina, koja je bila umešana u pokušaj atentata na kralja Milana Obrenovića. Lenka je nekoliko dana kasnije pronađena mrtva zajedno sa vojnikom koji je bio određen da je čuva. Njeno navodno samoubistvo sa velikom sumnjom je prihvaćeno u tadašnjem Beogradu. Bunar je i u kasnijim decenijama odnosio žrtve.

Beogradom su kružile priće da je u njemu OZNA mučila “neprijatelje naroda”. Kada su šezdesetih godina vršena istraživanja bunara na dnu okna pronađena su dva skeleta. Jedna od najpoznatijih legendi vezanih za Rimski bunar je ona da je podzemnim tunelom, ispod Ušća, povezan sa kulom Gardoš. Iako mnoge legende kriju u sebi iznenađujuće mnogo istine ova je potpuna izmišljotina jer takav građevinski poduhvat i danas bio bi praktično neizvodljiv.

slika 62 Tajne Beograda – Misterija Kalemegdanskih laguma

Pored brojnih tajni koje Kalemegdan krije u svojim zaboravljanim hodnicima važne stranice istorije ispisivane su i u senci njegovih zidina. O spomenicima na Kalemegdanu koji čuvaju sećanja na njih a pored kojih ljudi prolaze neznajući šta predstavljaju, čitajte sledeće subote, kada stižu nove Tajne Beograda.


Petar Ristanović je budan noću, jer je grad pod senkama mnogo lepši nego ogoljen dnevnim svetlom. Kad god zažmuri, vidi svet kakav bi voleo da bude i opsednut je traganjem za čarobnom kombinacijom reči koja će ga stvoriti.