Najsrećniji i najdugovečniji su oni kod kojih su radna i duhovna aktivnost spojene u jedno. Savremena medicina zastupa gledište da je dejstvo duha na telo isto toliko snažno kao i dejstvo tela na duh. Radna i duhovna aktivnost pozitivnije utiču na dugovečnost nego razna preterana uzdržavanja i isposništvo.

Poznato je da naučnici i umetnici duže žive, jer duže rade, a duže rade zato što njihov rad zahteva potpunu duhovnu aktivnost.

Naravno, mnoštvo je ljudi čija radna aktivnost ne angažuje duh i koji su nezadovoljni zbog toga. Oni su izloženi dvostrukoj opasnosti: da im duh otupi i da im nezadovoljstvo postupno uništava nervni sistem, pa samim tim i zdravlje.

1. Volite li svoj posao?

2. Ukoliko ne volite svoj posao, da li biste se osećali bolje da ne radite uopšte?

3. Da li u obavljanju svoje radne aktivnosti uspevate da pokažete svoje najveće sposobnosti?

4. Da li vam prija okolina na poslu?

5. Da li vam posao, pored egzistencije omogućava još nešto?

6. Da li ste na poslu maksimalno koncentrisani na ono što radite?

7. Da li se nedeljom radujete pri pomisli na ponedeljak i početak nove radne sedmice?

8. Jeste li zadovoljni rezultatima svog rada?

9. Pruža li vam vaša radna aktivnost neko samopouzdanje?

10. Da li vam posao koji radite omogućava potpunu materijalnu egzistenciju?

women are more satisfied with their jobs than men 31 63518 0 14095057 770 Test: Da li ste zadovoljni svojim poslom?

Ukoliko je većina vaših odgovora NE, promenite posao! Ukoliko to nije moguće, ostanite na svom radnom mestu i pronađite lepotu u njemu. Ako vam odgovara posao kojim se bavite, ali smatrate da vam duh nije dovoljno angažovan, oplemenjujte ga i obogaćujte dodatnim aktivnostima i dodatnim radom.

Lenka Gatić

Editors choice