“Izgubio sam pravac.

 Ljubav je pravac!”

slika 129 Voli me danas!

Zaputimo se tamo kuda nas ljubav vodi

Jedini ispravan put u životu je put ljubavi, mada popločan preprekama, često i tugom, na prvi pogled ne deluje tako. Ipak, ljubav jarko osvetljava pravac života, dajući smisao i razlog svim našim životnim bitkama i krunišući ih zadovoljstvom. Ako se izgubimo u beznađu, očaju i upadnemo u lavirint života, oslušnimo šapate srca i zaputimo se tamo kuda nas ljubav vodi. A ljubav uvek vodi na pravo mesto!

“Ne znam mnogo o ljubavi, šta znači, šta donosi. Znam samo da postoji! ”

slika 215 Voli me danas!

Ljubav ima snagu dovoljnu da promeni svet

Ljubav je, kao i lepota, relativna i u očima posmatrača. Svako od nas ima sopstveno poimanje ljubavi, i sva veličina i lepota ljubavi ne može se pretočiti u reči. Ljubav se oseća, snažno, celim našim bićem, a kako ne postoje dve iste glave na ovom svetu, nema ni dve iste ljubavi. Niko još nije uspeo da definiše ljubav, niti da odgonetne zašto ona ima najpočasnije mesto u životu, ili da predvidi koliku i kakvu buru emocija i misli ona nosi, ali zato svako od nas može da posvedoči da postoji i da ima snagu dovoljnu da promeni svet.

Prethodne tekstove iz serijala “Voli me danas” možete pročitati ovde.


Stefana Pavlović: “Jer ja sam za teatre sa mnogo srca i vatre, teatre smeha i suza, gde nikad ne vlada red, gde ima i svađe, i pesme, i vriske, i aplauza. I kraj se ne zna unapred!”

Editors choice