Klimakterični dnevnik: Pred Uskrs

Nedelja pred Uskrs. Nedelja praštanja, mira, ljubavi, posta. Svi pričamo o tome, a da li smo se iskreno zapitali šta to znači? Da li smo odvojili bar mrvicu vremena da o tome mislimo? I zašto nam je to tako teško? Ova godina je za mene drugačija. Prvi put sam postila pet nedelja. Ne svih sedam, … Continue reading Klimakterični dnevnik: Pred Uskrs