Klimaterični dnevnik: Vrelina

Sedim na visokoj steni, glave naslonjene na obgrljena kolena, a ispred mene nestvarna slika planinskog venca koji se pruža u nedogled. Magla se lagano podiže i pašnjaci blistaju na jutarnjoj rosi. Tišina ispunjava moju dušu čudesnim mirom. Sunce se stidljivo pomalja između vrhova drveća i tanani zraci me nežno miluju. Iznenada, zraci postaju sve jači … Continue reading Klimaterični dnevnik: Vrelina