Servirane kao generalne istine i prihvaćene bez preispitivanja, kao model i standard koji važi u vezi, ljubavi, braku, brojne neistine opstaju i održavaju stereotip. Nije potrebno mnogo mudrosti da se stereotip razbije – samo treba malo hrabrosti da se prihvati istina, odnosno, mnogo hrabrosti da se prihvati činjenica da smo živeli u laži. Zato sterotipi opstaju. Lakše je ne preispitivati vrednosti koje gajiš. Pisali smo o tome kako loše veze nisu samo one gde vas partner tretira kao đubre, odnosno “Laži u koje veruju parovi u stereotipnim vezama (1. deo)”, a sada je vreme da vidimo koje su to još laži koje se javljaju u ovakvim vezama.

Muškarci su racionalni, a žene emotivne

Ovo pokriva svaki problem koji imate u partnerskoj komunikaciji. I blokira njegovo rešavanje. Razum i emocije se suprotstavljaju jedno drugom onda kad emocije nisu shvaćene i prihvaćene, a razum se poistovećuje sa egom. I to nije samo partnerski problem, nego lični. Kad sami sebe ne razumemo i ne prihvatamo svoje emocije, onda se nalazimo u poziciji poremećene unutrašnje komunikacije, koji ne znamo kako da premostimo. Istina je da se pred ovim problemom muškarci češće zatvaraju u ljušturu ega, pokušavajući da sve racionalizuju, a žene češće reaguju emotivno, podležući osećanju bespomoćnosti. Ali i žene racionalizuju, kao što i muškarci podležu emocijama, radije ispoljavajući bespomoćnost kroz bes, nego kroz suze. U momentu sukoba u kome muškarac besni, a žena plače, ne možete reći da je on racionalan, a vi emotivni – oboje ste u kovitlacu emocija koje ne razumete i koje ćete zatim pokušati da racionalizujete.

par Laži u koje veruju parovi u STEREOTIPNIM vezama (2. deo)
Comments