Ljubavi srpskih pisaca: Duško Radović

Pesnik detinjstva, mrgud u odelu deteta, skrivao je svoju ljubav dobro ispod namrštenog lica, voleo je sa sebe i nije dao nikome da uđe u njegov “golubarnik” u kome je živeo, radio, disao.