Svakako imate iskustva sa prevarom, kao učesnik, saučesnik, ili prevarena strana. Kako možete biti saučesnik u prevari? Vrlo lako. Možete se praviti da nemate pojma da ste prevareni i odbacivati svaku sumnju, da ne biste ugrozili svoju udobnost, ma od čega se ona sastojala. Nekad je ta prokleta zona komfora obična blatnjava rupa, a nekad je prosto interes – ne želite da izgubite partnera koji vam omogućava lagodan život (osim ako to nije najblatnjavija rupa od svih ostalih) i pristajete da ga ostavljate na miru, zarad stvari koje su vam važnije. Koju god ulogu u prevari igrali, nešto ste iz toga saznali i naučili – o sebi, o prirodi ljubavnih odnosa, o partneru, o izborima…

prevara 41 Stvari koje naučite o prevari iz ličnog iskustva
Comments