Tag: karmini Aura

aura matte karmini wannabe blogger1

Konačno pravi mat ruž!

Ne postoji bolji mat ruž od Aura Final Matte!