Postoji knjiga o mužastvenim srpskim ženama, koju je napisala jedna od učesnica emisije “Ćirilica” u kojoj se razgovaralo o srpskoj istoriji sa aspekta uloge ženskog uticaja.

Žene u ovoj emisiji svakako su mužastvene, a taj starinski pojam kojim se opisuje žena pametna kao muškarac, još uvek nema adekvatnu zamenu. Autorka govori o tome da u srpskom jeziku nije postojao pojam koji predstavlja žensku pamet, sposobnost, preduzimljivost, obrazovanost, a meni se čini da ne postoji ni sada. Za hrabru i odlučnu ženu, koja zna šta hoće i rizikuje i bori se za ono što hoće, kažemo da ima muda – baš kao i za muškarca koga krase iste vrline.

Junakinje srpske istorije, mužastvene i mudastvene, bile su na poziciji koja im je omogućila da razvijaju i afirmišu svoje kvalitete. One su pisale, edukovale, odlučivale, vladale – jer su bile vladarke i žene vladara, moglo im se. Obične žene su imale previše običnog posla.

Naravno, ne radi se samo o srpskoj istoriji, nego o istoriji čovečanstva i ženskoj ulozi, koja je bila vidljiva i uticajna jedino kad su žene bile na položaju koji podrazumeva vidljivost i uticaj, moć i vlast.

Danas mužastvenost nije rezervisana samo za carice, gospe i svetice, već je široko rasprostranjena među ženama. Običnim ženama. Koje rade, rađaju, stvaraju, grade karijeru, afirmišu se i učestvuju u društvenom životu i usput hrane i neguju svoju porodicu.

zene zmajevi Žene zmajevi: Mužastvene i mudastvene

Nema ničeg običnog u položaju zaposlene majke, osim što je sve uobičajenije da ona čak i nema podršku muškarca u okviru bračne zajednice.

Sa partnerom i saborcem, žena može da računa na neku zaštitu, počev od toga što će na poslu biti manje verovatna žrtva mobinga, preko toga da ima koga da pošalje u nabavku, do toga da njen seksualni život neće biti predmet čaršijskih priča.

Ali mužastvene žene današnjice često ne mogu da računaju ni na koga osim na sebe. Danas, kad neko hoće da pohvali pamet i hrabrost neke žene, on – ili češće ona – kaže to je žena zmaj.

Žena zmaj postiže sve kao da leti, iskazuje svoj stav kao da bljuje vatru, neukrotiva je, nepobediva i inspiriše druge žene koje razvijaju svoja zmajska krila.

Mužastveni rod žena zmajeva podiže standarde, postavlja zahteve i odgovara na izazove, ne oklevajući da se žrtvuje, da rizikuje, da se otvori i podnese povrede.

Ako čovečanstvo prevaziđe mušku energiju uništavanja i destrukcije, novo doba i novi poredak nosiće žene u spoju muške pameti, ženske energije stvaranja i obnavljanja, mužastvenosti i božanstvenosti.

Aleksina Đorđević

Comments