Slika 361 100 putovanja koja morate doživeti (1. deo)

Bolivija

Slika 371 100 putovanja koja morate doživeti (1. deo)

Najviša zgrada, Dubai

Slika 381 100 putovanja koja morate doživeti (1. deo)

Bocvana, gde možete videti sve divljači

Slika 391 100 putovanja koja morate doživeti (1. deo)

Versajska palata izvan Pariza, Francuska

Slika 40 100 putovanja koja morate doživeti (1. deo)

Obojene trošne kuće u Čileu