20. oktobra pre 48 godina osnovan je Muzej savremene umetnosti u Beogradu. Reč je o instituciji od nacionalnog značaja koja od samih početaka predstavlja važan činilac umetničkog i kulturnog života Beograda i Srbije. Muzej poseduje najsveobuhvatniju kolekciju moderne i savremene umetnosti jugoslovenskog umetničkog prostora, kao i bogatu kolekciju inostranih umetničkih dela.

Pre šest godina počela je rekonstrukcija Muzeja, a usled nedostatka finansijskih sredstava trenutno su radovi na obnovi zaustavljeni. Iako bez svog matičnog zdanja, izlažemo u svojim drugim prostorima, kao i u objektima drugih muzeja i galerija.

Umetnički fond Muzeja počeo je da se formira u vreme osnivanja Moderne galerije iz koje je nastao Muzej, da bi u trenutku otvaranja 20. oktobra 1965. godine brojao oko 3,500 umetničkih dela. Danas fond broji preko 8,000 dela i predstavlja najreprezentativniju kolekciju jugoslovenskog umetničkog prostora.

Od svog osnivanja Muzej ima bogat izložbeni program. Do sada je organizovano oko 1,070 međunarodnih i domaćih izložbi u prostorima Muzeja savremene umetnosti, kao i u drugim izlagačkim prostorima u zemlji i inostranstvu.

01 MSUB Foto Sasa RELJIC 20. oktobar   dan Muzeja savremene umetnosti u Beogradu

20. oktobar – dan Muzeja savremene umetnosti u Beogradu

Posedujemo bogatu biblioteku koja sadrži preko 5,700 knjiga i 26,000 kataloga izložbi iz zemlje i inostranstva. Posebno mesto u fondu biblioteke zauzimaju izdanja s početka 20. veka, koja danas predstavljaju bibliografske raritete.

Dokumentacija Muzeja o umetnosti i umetnicima sa teritorije bivše Jugoslavije predstavlja istraživačko-dokumentacioni centar od lokalnog i regionalnog značaja za proučavanje umetnosti 20. veka.  Samo novinska dokumentacija broji oko 200,000 isečaka iz štampe o jugoslovenskim i srpskim umetnicima.

Muzej je oduvek imao bogatu međunarodnu saradnju i organizovao je i brojne internacionalne izložbe, pa ćemo se i u predstojećem periodu i narednoj godini predstaviti raznovrsnim izložbama stranih i domaćih umetnika. Uspostavili smo saradnju sa prestižnim Muzejom ТЕЈТ Моdеrn iz Lоndоnа i Galerijom Kuenslerhaus Bremen, a kao rezultat te saradnje organizujemo četiri izložbe, dve u Beogradu i po jednu u Bremenu i Londonu. Između ostalog, upoznaćete se sa imenima poput nеmаčkоg slikаrа Zigmаra Pоlkеа (Sigmar Polke), prеdstаvnikа еvrоpskоg pоp-аrtа i austrijskog umetnika Hermana Ničea (Hermann Nitsch), dоајеnа umеtnоsti rаdikаlnоg pеrfоrmаnsа, a pregovaramo i sa svеtski priznаtim аustriјskо-irskim umеtnikom, zvezdom austrijskog hiperrealizma Gotfridom Helnvajnom (Gottfried Helnwein). Pripremamo i multidisciplinarni projekat “Nevidljivo nasilje“ u saradnji sa partnerskim institucijama u Irskoj i Španiji. Javnosti ćemo se predstaviti i značajnim izložbama naših umetnika poput rеtrоspеktivne izlоžbe vајаrа Đоrđiја Crnčеvićа, kao i izložbama iz zbirki Muzeja savremene umetnosti.

Comments