Pri odabiru pobednika, sajt TripAdvisor koristi originalni algoritam za izbor koji obuhvata kvalitet, kvantitet i svežinu ocena i mišljenja turista na ovom sajtu u periodu od 12 meseci, kao i koliko dugo i na kom je mestu data kompanija u Indeksu popularnosti na sajtu. Da bi se kvalifikovala za ovu nagradu, kompanija mora da ima ukupnu ocenu četiri od maksimalnih pet, određeni broj komentara i mora da je na sajtu TripAdvisor najmanje 12 meseci.

88 Rooms Hotel sala 88 Rooms Hotel dobio sertifikat za izvrsnost za 2015. godinu koji dodeljuje sajt Tripadvisor 88ROOMS HRS 03 88 Rooms Hotel dobio sertifikat za izvrsnost za 2015. godinu koji dodeljuje sajt Tripadvisor

88 Rooms Hotel koji posluje pod okriljem poznate hotelske kompanije MK Mountain Resort, otvoren je u februaru prošle godine u centru Beograda. Hotel je zasnovan na osnovama modernog hotelijerstva, a ujedno je to naš prvi hotel uređen prema feng šui principima. Pored 88 soba i apartmana, hotel raspolaže konferencijskim prostorom i “rooftop” restoranom koji je smešten na krovu šestospratnice, odakle se pruža izvanredan pogled na Beograd i obale Dunava.

Comments