Možda ste dobri u komunikaciji, ili verujete da ste dobri, jer se možda vaša karijera zasniva na tome da budete ranjivi i otvoreni sa ljudima i da jasno izrazite svoja osećanja. Ali, ako vam je emotivni život u haosu i ne uspevate da održite stabilan odnos, možda vam nešto nedostaje. A to nešto mogla bi da bude najvažnija veština za održavanje bliskih odnosa i veza – slušanje. Možda morate da preispitate ceo paket svojih komunikacionih veština, ako slušanje nedostaje, jer možda ste prezenterske veštine, sposobnost da javno nastupate i budete šarmantni pred mikrofonom, pomešali sa komunikacijom. Možda umete veoma dobro da izrazite sebe, ali niste voljni da strpljivo i pažljivo slušate kad neko drugi pokušava da izrazi sebe.

Ovo su alati će vam pomoći da budete bolji slušalac:

Obratite pažnju

Da li ste u stanju da slušate dok ste rasejani? Verovatno samo površno – ne možete se uključiti i posvetiti punu pažnju kada mislite na nešto drugo, ili se ne osećate dobro. A verovatno najčešće slušate usput, dok radite nešto drugo ili ste obuzeti određenim problemom. Zato je potrebno da u vezi odvojite posebno vreme, koje ćete posvetiti kvalitetnom slušanju. To vreme možete dogovoriti unapred, ali biće i mnogo drugih momenata kada je partneru potrebno da ga saslušate, iako baš niste raspoloženi za to. Da biste postali bolji slušalac, uložite u slušanje, a to znači napor, energija, pažnja. Kada je partneru potrebna vaša nepodeljena pažnja, postarajte se da mu je pružite. Ukoliko nije moguće istog momenta, onda prvo završite to što imate, a zatim ostavite sve i usmerite pažnju na partnera. Bez telefona pri ruci, bez televizora, bez distrakcija sa strane – dišite duboko i usredsredite se, kao da imate sve vreme ovog sveta na raspolaganju.

Strpljenje – najvažnija veština slušanja

Ne prekidajte partnera dok govori. Slušajte aktivno, a to znači bez donošenja zaključaka, bez osuđivanja i bez mešanja – strpljivo. Strpljenje je najvažnija veština najvažnije veštine. Kad odvojite vreme da slušate partnera, dajte mu dozvolu da se potpuno izrazi dinamikom koja mu odgovara. Ponekad ljudima treba određeno vreme da uhvate misao da povežu ono što osećaju i ono što žele da izraze, ponekad traže prave reči i govore sporo. Naročito je bitno da ne prekidate partnerovo izlaganje kada vodite težak razgovor o osetljivoj temi. Prirodno je da želite da pomognete i ponudite savet, kada vidite da je drugoj osobi teško, ali suzdržite se, postavićete svoja pitanja kasnije, a savet ćete ponuditi ukoliko druga osoba želi da zna šta vi mislite o tome. Klimnite glavom povremeno i gledajte partnera dok govori, da biste potvrdili da ste prisutni i da slušate.

Pročitajte i ovo: Slušanje – suština komunikacije

Najvažnija veština aktivnog slušanja uključuje i posmatranje

Dok druga osoba govori, obratite pažnju na njen izraz lica, gestove i držanje tela. Veliki deo komunikacije se odvija na neverbalnom nivou, zato posmatrajte i upijajte što više informacija o tome kako se partner oseća. Osim što će vam dati dobar uvid, ovo će produbiti vašu bliskost.

Ponovite ukratko ono što je partner rekao

Kada partner završi izlaganje, parafrazirajte ono što je rekao, ponovite to ukratko. Ova jednostavna radnja će pokazati drugoj osobi da ste je slušali, ali i poslužiće da potvrdite da li ste dobro razumeli rečeno. Ako ste nešto netačno parafrazirali, na ovom koraku ćete ispraviti nesporazume. Ukoliko niste sigurni da ste razumeli, postavite pitanja koja će vam bolje razjasniti šta je partner hteo da kaže.

Pročitajte i ovo: Kako da komunikacijom ostvariš stabilnu i dobru vezu

Ponudite podršku, ali ne kroz savet i mišljenje

Ovo je veoma važno – pitajte partnera šta želi da učinite, šta mu je potrebno od vas. Ponekad je drugoj osobi potrebno da bude pažljivo saslušana da bi mogla da čuje samu sebe i na kraju je rasterećena i zna odgovore koje je tražila. Ponekad joj treba vaše mišljenje i savet. Neka vaš partner odluči o tome šta mu je potrebno, čak i kada ste uvereni da imate jednostavno rešenje i da on samo treba da ga prihvati. Ovo je deo poštovanja individualnosti i slobode druge osobe.

Ključ koji najvažnija veština komunikacije koristi za otvaranje razmene i razumevanja jeste potpuno prisustvo. Najveći dar koji nekome možete ponuditi jeste vaše prisustvo koje se ogleda u punoj pažnji. To je energija koju ulažete u odnos i druga osoba to snažno oseća. Stvarno slušanje i duboko razumevanje uz punu pažnju, gradi trajnu bliskost.

Naslovna fotografija: instagram.com/authenticlovemag

Brankica Milošević

Comments