Smeštena u Budimpešti, gradu na raskrsnici Evrope, “CEU Business School”  privlači ambiciozne studente sa avanturističkim duhom, koji su direktno zainteresovani za izazove i mogućnosti XXI veka. Programi uključuju napredno razmišljanje, istraživanje i pedagogiju. Škola pruža uvid u novu poslovnu realnost, sa programima koji su osmišljeni kao odgovor na dešavanja i razvoj u oblasti tehnologije, inovacije, preduzetništva, čvrste strukture i geografskih mogućnosti. Zahtevaju  izvrsnost u svim našim aktivnostima, kao i uverenje da je biti deo “CEU Business School“– privilegija.

Najbolja poslovna škola pokreće novi master program u oblasti finansija, koji je stekao američku akreditaciju. Anna Turner, direktorka programa,  je u razgovoru za naš magazin otkrila po čemu se ovaj program razlikuje od drugih studija finansija, i kako vam može pomoći da napredujete u vašoj karijeri.

Anna Turner Wannabe intervju: Anna Turner, direktorka programa CEU Business School

WANNABE MAGAZINE: Možete li nam dati kratak pregled programa “Master iz finansija“?

ANNA TURNER: Program “Master nauka u oblasti finansija“ u okviru “CEU Business School“, omogućava sticanje američke diplome u srcu Evrope, u Budimpešti, čime polaznicima pruža uvid u uspostavljene, ali i u ekonomije u razvoju. Program studentima nudi dva smera: “Investicije i bankarsko poslovanje“ i “Finansijski menadžment“ – od kojih oba uključuju jedinstvenu mogućnost da se stekne znanje kako finansije funkcionišu u različitim tržišnim okruženjima.
Program se nadovezuje na, ali i proširuje redovne studije finansija, kako bi uključio alternativne pristupe koji prikazuju heterogenost finansija. Program takođe pokriva i psihološke, kognitivne i socijalne aspekte finansija.

Koje karakteristike tražite kod aplikanata?

Program je namenjen studentima sa osnovnom diplomom iz finansija, kao i minimum tri godine radnog iskustva koji žele da napreduju do viših radnih pozicija u oblasti finansija, ili smatraju da im u radu na nekim drugim pozicijama, u oblasti marketinga recimo, nedostaju potrebne finansijske veštine.

Tražimo polaznike sa jakim interesovanjem za poslovne finansijske probleme, razvijenim matematičkim i kvantitativnim veštinama, kao i dobrim komunikacijskim sposobnostima.

Po čemu se vaš Program i škola razlikuju kada govorimo o pristupu poslovnom obrazovanju?

Program obučava polaznike da razmišljaju svojom glavom i budu menadžeri koji razumeju položaj finansija, kako unutar poslovnog sveta, tako i unutar samih kompanija. Umesto razvijanja finansijskog znanja koje će biti samo osnovno, mi pomažemo učenicima da grade veštine efikasnih menadžera, koji su u stanju da donesu dobre finansijske odluke i znaju kako da komuniciraju sa drugim sektorima kompanije.

Program ima jak praktični fokus – proučavamo stvarne slučajeve iz sveta biznisa, sprovodimo trgovinske simulacije i pružamo studentima mogućnost da primene veštine i teorije koje su stekli tokom studija na stvarne poslovne probleme, putem projekata na kojima rade u matičnim kompanijama. Studije slučaja se uglavnom bave najboljim praksama privreda u razvoju, sa posebnim naglaskom na region centralne i istočne Evrope. Ovaj program je utoliko bolji zbog naše bliske saradnje sa priznatim odeljenjem za ekonomiju, “CEU Business School”.

U planu je i da neki kursevi budu razvijeni u saradnji sa renomiranim udruženjima, poput ACCA.

Comments