Kanonski (canon, canonical)

Potiče od grčke reči kanōn, što znači pravilo, model po kom se nešto radi. Termin je prvi put upotrebljen u kontekstu hrišćanstva i odnosio se na pravila vere, crkvene regulacije i slično, budući da su delovi Biblije smatrani za reč Božiju i samim tim osnovni model koji treba pratiti, kanon. Tokom vremena koncept kanona se proširio na razna druga polja od literature, filma do muzike i filozofije, i danas se generalno odnosi na dela, ličnosti i teorije koji su na ovaj ili onaj način temelj neke oblasti, discipline ili žanra. Prostirući se od antike do savremenog doba kanonska umetnička dela su generalno privilegovana u predavanjima iz istorije umetnosti, muzejskim izložbama i drugim umetničkim institucijama, gde se ističu kao primeri pravca koji predstavljaju i za koji su sinonim, kao i napretka u okviru istorije umetnosti. Kanon je tokom XX veka dosta kritikovan zbog potenciranja zapadne umetnosti koju su prvenstveno radili beli muškarci (budući da je apsolutna većina “remek dela” upravo takvog porekla), pa su tako između ostalog i počeli da se pojavljuju pravci koji su ga ispitivali, kritikovali itd. počevši od kubizma, fovizma pa dalje.

Bijenale/trijenale

Reč “bijenale” dolazi iz latinskog jezika i to iz reči “bi” što znači “dva puta” i reči “annus” što znači “godina”. Bijenale (biennial) je događaj koji se dešava svake druge godine i ne treba ga mešati  sa “biannual” terminom koji se odnosi na događaj koji se dešava dva puta godišnje. Trijenale se odnosi na događaj realizovan na svake tri godine.

U svetu umetnosti Bijenale je velika izložba koja se održava svake druge godine na neku temu i objedinjuje radove umetnika iz nekog regiona, ili iz neke oblasti. Venecijansko bijenale osnovano 1895. godine se tradicionalno smatra začećem modernih bijenala i još uvek drži standard u pogledu veličine (prošle godine je bilo 83 nacionalna paviljona) i prestiža. U poslednje vreme umetnika scena je eksplodirala u ovom pogledu pa je sve više novih bijenala i trijenala kao ono u Rigi (RIBOCA) ili Bangkok bijenale na Tajlandu. U poređenju sa art sajmovima, bijenala i trijenala, kao i kvadrijenala (na 4 godine) su manje komercijalna i fokusiraju se na podsticanje kritičkih dijaloga.

Comments