Ređi prizor čini par lepih ljudi. Još ređi su atraktivni muškarci sa neupadljivim ili totalno neatrkativnim ženama. Ali zaista lepa žena i zaista neprivlačan muškarac su veoma čest spoj. A taj spoj je najčešće veoma stabilan. I da, taj muškarac najčešće jeste imućan, ali ključ u ovom stereotipu nije imućnost, nego moć. Materijalna stabilnost je samo posledica te moći. Jer moć pribavlja dobre stvari, među kojima je atraktivna i privržena žena jedna od najboljih.

Da li bi ga ona volela da on odjednom izgubi zdravlje i sposobnost da zarađuje, da mora da se brine o njemu i preuzme sve na sebe?

Pa, to isto pitanje možemo da postavimo bez obzira na moć i lepotu, čak i bez obzira na partnerske odnose – jedino sa obzirom na ljubav kao takvu.

Da li biste voleli svog partnera kad bi vas opteretio brigom o sebi? Da li biste voleli dete koje ima smetnje u razvoju i koje nikada neće postati sasvim samostalno i osloboditi vas brige? Da li biste voleli starog i onemoćalog roditelja, koga morate da negujete?

Atraktivna žena i neugledan muškarac1 Atraktivna žena i neugledan muškarac – stabilan par
Comments