U Beogradu je pre nekoliko dana održano drugo jutarnje predavanje u okviru međunarodnog projekta “CreativeMornings“, a ovoga puta kreativnu zajednicu ugostio je Mikser House. Predavanje pod nazivom “I Want to Ride My Bike” održao je  Danilo Ćurčić, jedan od osnivača “Bajsologije“, portala koji se bavi promocijom biciklističke kulture i bicikla kao sredstva za postizanje održive urbane mobilnosti. Glavna tema njegovog izlaganja bila je “Da li će klima u Beogradu biti povoljna za bicikle?”

predavanje Klima za bicikle u Beogradu

Danilo se osvruo na socijalni i ekološki aspekt biciklizma, ali i zdravstveni, pomenuvši biciklističke mobilne ambulante u Keniji koje su u ovoj zemlji smanjile smrtnost pacijenata za 30% ili ekonomski aspekt vezan za beogradske sakupljače sekundarnih sirovina, kojima “Bajsologija” pomaže da poprave bicikle.

Comments