Na osnovu mnogih parametara utvrđeno je da su najbolje godine za brak – kasne dvadesete. To je zapravo period između 25. i 32. godine, a u toj računici u obzir su uzeti društveni i demografski faktori poput seksa, rase, strukture porodice, religije, seksualne prošlosti i veličine mesta u kome osoba živi.

bracni par Naučnici ti kažu kada treba da se udaš
Comments