Najnovija kolekcija Danijele Božić “Carske insignije” za jesen/zimu 2015/16 uzdiže lepotu žene na božanski nivo aristokratskim linijama i ornamentima pretočenih sa carskih insignija srpskog srednjevekovnog kostima. Insignije su odevni predmeti, poput krune, tijare, pojasa, plašta, koji su osobama koje ih nose pridavali poseban značaj, uzvišenu moć. Upravo tu (nad)moć Danijela Božić pripisala je lepoti žene u današnjem vremenu kroz intrigantnu ornamentistiku.

12 Carske insignije Danijele Božić kao simbol (nad)moći lepote 4 Carske insignije Danijele Božić kao simbol (nad)moći lepote 61 Carske insignije Danijele Božić kao simbol (nad)moći lepote 8 Carske insignije Danijele Božić kao simbol (nad)moći lepote 111 Carske insignije Danijele Božić kao simbol (nad)moći lepote
Comments