Prema raznim duhovnim učenjima, svoja tela i svoju zemaljsku porodicu biramo pre rođenja, da bi nam pružili baš one uslove koji su nam potrebni za duhovni rast. Ti uslovi nisu obavezno dobri i negujući, a često je baš suprotno – dolazimo da se suočimo sa velikim emotivnim, psihološkim, fizičkim i svim drugim izazovima, da bismo pronašli sebe i postali ono što jesmo. Tokom života upoznajemo i srećemo članove svoje duhovne porodice, iste grupe duša, koja je sa sličnim zadatkom došla na ovaj svet, koji se pojavljuju kada nam je potrebna podrška, kada se menjamo i kad nam je potrebno vođstvo. Oni nam pomažu da nađemo svrhu svoje duše.

Svaki član porodice duša u našem životu se pojavljuje kako bi nas nešto naučio i podstakao naš duhovni razvoj. Ipak, nismo uvek spremi za susret sa svojom porodicom duša – a i to je lekcija. Ponekad ćemo se u susretu sa članom svoje duhovne porodice osećati opterećeno, jer nas oni suočavaju sa našim dogmama, predrasudama, traumama, a mi nismo spremni da izlačimo nesvesne sadržaje na svetlost svesti. U suprotnom slučaju, osećaćemo se fantastično u susretu sa srodničkom dušom, razumećemo se na najdubljem nivou i bićemo puni energije u njenom društvu. Naša osećanja prema porodici duša određuje nivo otvorenosti za promene, rast i svladavanje straha.

Ova intenzivna duhovna povezanost često se opisuje kao grupa duša koje su sačinjene od iste energetske tkanine.Ta povezanost nije nužno ljubavna i postoji mnogo vrsta odnosa koji se razvijaju u porodici duša, uključujući duše prijatelje, srodne duše i blizanačke parove. Takođe, susret sa srodničkom dušom ne znači i trajnu povezanost – možemo je sresti na putovanju i provesti par sati koje nikada nećemo zaboraviti, a možemo sa njom imati i doživotno prijateljstvo. Ovo su znaci da si upoznala člana svoje porodice duša.

girls women happy sexy 53364 Da li si već srela članove svoje duhovne porodice?
Comments