“Ovo je idealna prilika da se na jednom javnom konkursu predstavi rad i kvalitet dizajna ljudi koji se time bave. Sledeća stvar je da se dobije povratna informacija od strane industrije, šta je to što funkcioniše ili ne na tržištu, da se dobije prilika da rad bude viđen od strane ljudi koji odlučuju o kupovini dizajna.” – rekao je Slobodan Jovanović-Coba, kreativni direktor projekta.

“Predstavnici proizvođača i autori dizajna pakovanja iz svih oblasti mogu da konkurišu za ova priznanja. Bilo da je u pitanju velika domaća ili multinacionalna kompanija sa lokalnim proizvodom, mala i srednja preduzeća, agencije, dizajn studiji i pojedinci. U tu svrhu smo okupili internacionalni žiri sastavljen od respektabilnih profesionalaca u segmentu tržišnih komunikacija. Njihova misija je da nagrade ne samo kreativnost već i efikasnost ali takođe podstakne na dodatni impuls u kreativnom promišljanju jer želimo da podržimo i nagradimo najkreativnija i najbolja rešenja.” – izjavio je Dušan Vulović, direktor projekta PACKTIVITY.

konkurs3 Dizajn u službi potrošača
Comments