Saveti koje čujete i koji vam možda i deluju razumno, uglavnom nose poruku kako da se udaljite od bola, da nešto prekinete, umanjite, zaboravite, da učinite da neprijatno i bolno nestane. Umesto da se sa njim suočite. Ignorisanje razumnih saveta može činiti svu onu razliku između preživljavanja i oživljavanja. Evo kako da ih preformulišete i upotrebite na zaista konstruktivan način. 

Kome je manje stalo, taj ima veću moć 

To je tačno, na nivou ega. Ali, kao što ljudi ne žive samo dušom, tako ne žive ni samo sa egom. Pronađite ravnotežu kroz hrabrost sopstvenog srca, ono je centar transformacije osećanja, a osećanja imaju veliku snagu i energiju. Dakle, budite onaj kome je više stalo. Uglavno zato što, ako dobijate ovaj savet, znači da već nosite srce na dlanu, da ste izloženi, ranjivi, otvoreni i da vam je veoma stalo. Budite ono što jeste – neko kome je stalo, ko se brine, trudi, zalaže, ko voli i ko priznaje i poznaje sva svoja osećanja. Nemojte se praviti da ste kul, ne kulirajte ništa. Igrajte sa otvorenim karatama, jer nije u vašoj prirodi da ih krijete i da kalkulišete. Ne dozvolite da vam se reči zaglavljuju u grlu i da vas guše, izgovorite ih. Izrazite se, izjavite ljubav, recite i pokažite svima i uvek koliko vam je stalo. 

Ne smete toliko verovati ljudima 

Poruka je da ne smete nikome verovati i da vam je najpametnije da u sve sumnjate i sve preispitujete. Ok, to deluje dovoljno razumno, ako verujete da je svet pun grabljivaca koji samo čekaju da namirišu krv i da vas rastrgnu. Ali, ako verujete u dobrotu i ljubav, onda to ne važi. Onda miris vaše krvi privlači one što veruju kao i vi, i kojima je potrebna podrška srodnih duša. Verujte u dobrotu. Verujte istinski, srcem, dušom, umom. Obratite pažnju i pronađite dobrotu u svakome i svemu. I ako je ne pronađete, nema veze, dovoljno je da je uvek pronalazite u sebi. Pružite svetu onu dobrotu za kojom vape svi nevernici, koji sumnjaju u sve i nikome ne poklanjaju poverenje, koji su stalno u gardu i grču i stalno računaju koliko daju i nastoje da dobiju više nego što ulažu. Ostavite njima nepoverenje i neverovanje, vi možete bolje. Vi možete dobro, jer samo je dobro dovoljno dobro za vas. 

Comments