Za drugu čakru vezuje se pojam seksualnosti i seksualne energije, ali to je mnogo širi i dublji pojam, nego što se obično misli. Osobe koje imaju jaku seksualnu energiju, veoma su privlačne, ali ta privlačnost je odlika njihove ličnosti – obično su i vrlo pristupačne i komunikativne, zrače osećanjem radosti i deluju kao da su zadovoljne sobom i svojim životom. I jesu. I to je jedan od bitnih faktora nečije poželjnosti i privlačnosti. To što osećamo kao nečiju jaku seksualnu energiju, zapravo je rezultat otvorenosti njegove druge čakre i njenog balansa sa ostalim energetskim centrima u telu. Seksualna energija je životvorna i transformativna. Ona se podiže i pokreće više energetske centre i u njima menja svoj kvalitet i vibraciju. Povezana sa srčanom čakrom, ona omogućava sklad između emocija i seksualnosti, dubok doživljaj ljubavi, odnosno, sposobnosti da se predaš drugom biću i da se sa njim povežeš na višim nivoima, kroz orgazmičnu prirodu telesne ljubavi. U toj povezanosti gubi se podvojenost telesnog i duhovnog, energija stremi ka višim čakrama, jer se u srčanoj čakri, emotivnom centru, transformiše u energiju uvida i spoznaja, komunikacije sa svojim sopstvenim bićem, sa višim JA, sa univerzumom.

Comments