Vrlo mali procenat ljudi dostigao je četvrti nivo svesti, oni su već dostigli suptilo osećajno stanje, oslobodili su se vladavine materijalnog sveta – materijalne stvari im služe, umesto da budu svha života. Životna svrha na četvrtom nivou svesti je Ljubav – ljubav duše, univerzalna ljubav, stanje ljubavi. Duše na četvrtom nivou svesti pomažu čovečanstvu da napreduje, one su nosioci evolucije i prelaska u peti nivo svesti.

Peti nivo svesti je uzvišena duhovna svest koju ima samo nekoliko desetina hiljada ljudi na Zemlji. Na petom nivou, duša je slobodna od razlike i suprotnosti između telesnog i duhovnog, oslobođena je ega i izazova materijalnog sveta. Takvi ljudi su bili prepoznati kao sveci, a danas su duhovni učitelji. Oni pomažu onima koji su na duhovnom putu da nastave da evoluiraju.

Na šestom nivou svesti su retke duše, koje su se dobrovoljno reinkarnirale na Zemlji, da bi obavile određen zadatak. Oni su dostigli prosvetljenje i sada su uzvišeni duhovni učitelji, vodiči onima koji su i sami probuđeni i osvešćeni.

Sedmi nivo je najviši oblik ljudske svesti i dostižu je savršeni učitelji, oslobođeni reinkarnacije u materijalnim svetu. Ovaj nivo je moguće postići i na Zemlji, u fizičkom svetu, ali obično se postiže na duhovnom nivou postojanja. Ponekad, duše na sedmom nivou svesti rađaju se na Zemlji, sa zadatkom da svojim delovanjem doprinesu duhovnom napretku i razvoju ukupnog čovečanstva.


izvor naslovne fotografije: instagram.com/flwhrs

Brankica Milošević

Comments