Činjenice

Postojeći odnos 29 odsto kopna i 71 odsto vode nastoji da se promeni, kao rezultat negativnog uticaja ljudskog faktora na planetu, što je pokrenulo procese globalnog zagrevanja, zajedno sa termalnom ekspanzijom svetskog okeana.

Takođe, ubrzani rast populacije značajno utiče na gustinu naseljenosti na kopnu, čija se površina iz dana u dan smanjuje usled porasta nivoa mora. Prognoze naučnih istraživanja pokazuju da će nivo mora porasti više od dva metra do kraja 21. veka i na taj način umanjiti površinu kopna za jedan odsto, koji ima važnu ulogu u proizvodnji agrikulturnih dobara za ishranu sve većeg broja stanovnika. Ove okolnosti dovele su civilizaciju do tačke kada mora da se upusti u ozbiljna naučna istraživanja kako bi se postojeći globalni problemi uklonili, sa konačnim ciljem očuvanja populacije i sačinjavanja održive civilizacije.

49 Evolo: Srbi ušli u top 25

Koncept

“Mojsije” (Moses) je decentralizovana, samoodrživa jedinica, koju naseljava oko 25,000 ljudi. Kako bi se kopno koristilo za proizvodnju hrane i kako bi zemlja započela proces regeneracije od negativnog uticaja ljudskog faktora, “Mojsije” nudi prelazak sa kopna na more. Osim što funkcioniše nezavisno kao naseljena jedinica, “Mojsije” se ponaša i kao sistem jedinica koje su umrežene razmenom informacija, energije i materije (dobara). Svaka jedinica se nalazi na raskršću (preseku) dve upravne saobraćajnice, koje formiraju mrežu povezujući gradove, ne samo među sobom, već i sa kopnom, kako bi se omogućila razmena energije, materije (dobara) i kretanje ljudi. U pogledu proizvodnje energije, “Mojsije” maksimalno koristi svoj “ofšor” položaj (izvan kopna), kako bi pomoću jakih struja vetra i vode proizvodio električnu energiju.

FINALNI RENDER Evolo: Srbi ušli u top 25

“Mojsije”

Shodno vrsti energije koju koristi za proizvodnju električne, “Mojsije” se sastoji od dve različite strukture (gornje – u vazduhu i donje – u vodi), koje mogu nezavisno da se rotiraju i na taj način postave uspravno na tok pomenutih struja, da bi se pomoću usisnika na omotaču strukture ovaj tok kanalisao prema generatorima u samoj strukturi koji proizvode energiju. Gornja i donja struktura povezane su središnjom prstenastom strukturom koja im i omogućava rotaciju po punom krugu, i takođe omogućava kružno kretanje vozova koji dolaze iz četiri pravca saobraćajnih linija.

Pogledajte detalje celog projekta ovde

Comments