Potrošačko društvo sa sobom nosi ogromne materijalne razlike između država i grupa ljudi, kao i okretanje svih ljudskih težnji ka novcu. Nasuprot tome, novac moramo doživljavati samo kao sredstvo, kojim upravljamo mi sami.

Bez obzira da li posedujete veliku ili malu količinu novca, neophodno je da njim racionalno raspolažete i trošite ga sa svešću o tome koliko ste truda uložili da biste do njega došli.

U skladu sa tim, navodimo vam pravila o upravljanju novcem koja su primenjiva bez obzira na to kakvo je vaše materijalno stanje.

novac i uspeh 1 Finansijska pravila koja se mogu primeniti na svakoga

Odredite prioritete

Pevačica Rijana zarađuje milione dolara, a ipak je 2009. godine bila na ivici bankrota, zbog neracionalne potrošnje. Kada je za svoj finansijski krah okrivila svog savetnika, on joj je dao legendarni odgovor: ” Da li je zaista neophodno govoriti nekome da će, ukoliko troši novac na stvari, ostati samo sa tim stvarima- bez novca?”. Novac kupuje stvari, ali nagomilani novac kupuje finansijsku sigurnost. Važno je dobro promisliti šta je prioritet u datom trenutku.

Bogatstvo je relativan pojam

Najsiromašnijih 5% Amerikanaca bogatiji su od dve trećine ostatka sveta. Bogatstvo je, dakle, mentalna kategorija, uslovljena društvenim kontekstom u kome živimo.

Jedini način da se obogatite je da smanjite svoj ego

novac i uspeh 3 Finansijska pravila koja se mogu primeniti na svakoga

Iako smatrate da vam je “ispod časti” da u određenom periodu živite skromnije, tačnije, upravo u skladu sa svojim prihodima, ovakvo ponašanje će doneti korisne rezultate na duže staze.

Ne trošite novac da biste se dokazivali pred drugima

Iako će drugi oko vas trošiti više, ili delovati kao da se bogate brže, vi morate slediti svoj plan i polako graditi, ne obazirući se na druge, da biste postigli svoje ciljeve.

Učite iz tuđih grešaka

novac i uspeh 2 Finansijska pravila koja se mogu primeniti na svakoga

Svaka priča o uspešnim ljudim jedinstvena je i počiva na jedinstvenim idejama i putu. Priče o finansijskim propastima pak počivaju na vrlo sličnim iracionalnim potezima pojedinaca, i iz njih možete mnogo naučiti.

Budite spremni na sve uspone i padove

Tržište i život su nepredvidivi. Nikada ne možete u potpunosti držati stvari pod kontrolom, i najbolje što možete je da se psihički pripremite jednako za padove koliko i za uspone, i da ih izgurate najbolje što možete i nastavite dalje.

Jasna Stanić

 

 

Comments