Takozvana ženska intuicija mogla bi imati biološko objašnjenje, povezano sa smanjenom prenatalnom izloženosti testosteronu koje žene dobijaju u materici. To bi moglo uzrokovati intuitivniji stav prema životu od muškaraca. Ovo su rezultati istraživanja koje su sproveli španski naučnici sa univerziteta Grenada, univerziteta Barcelona Pompeu Fabra i londonskog univerziteta Middlesex. Istraživanje je objavljeno u časopisu Psychoneuroendocrinology.

Prema tom istraživanju, prenatalna izloženost testosteronu uzrokuje razvoj područja mozga koja na neki način određuju ponašajuće trendove i tendencije kroz život svakog pojedinca, uključujući i ljude. Muškarci su izloženi većem nivou testosterona u materici, zbog kojih su voljniji rizikovat i manje su dvosmisleni od žena.

Intuicija se može definisati kao automatski, nesvesni proces i prema tome zahteva malen kognitivan napor. Ali, može biti definisana i kao refleksivno mišljenje, koje zahteva veći napor i svesnu analizu. Prva definicija bazira se na čulima i više je emotivna, dok je druga definicija analitična i više razumna.

Comments