CEU Business School” je osnovana 1988. godine u Budimpešti i prva je biznis škola u Centralnoj i Istočnoj Evropi, koja nudi američki program MBA studija. Svi polaznici ove škole, uče kako da se snađu u današnjem poslovnom svetu i usvajaju mnoge alate koji će im pomoći u daljoj karijeri. O važnosti ovih studija, detaljnije o programima studiranja, kao i popularnosti ove škole, razgovarali smo sa direktorom MBA programa Zoltán Buzády-jem.

buzady zoltan Wannabe intervju: Zoltán Buzády, direktor MBA programa

WANNABE MAGAZINE: Koliko su MBA studije važne u savremenom svetu biznisa? 

ZOLTÁN BUZÁDY: Pored najboljih međunarodnih praksi iz oblasti menadžmenta, potreba za međuregionalnim, pa čak i lokalnim rešenjima je u porastu u savremenom poslovnom svetu. Ova nova rešenja, ne tiču se samo organizacije unutar neke kompanije, već i pozicije na kojoj se ona nalazi u okviru vlastite mreže kompanija, kao i šireg ekosistema, što podrazumeva državne i regulatorne ustanove. MBA program “CEU Business School” profesionalcima pruža alate pomoću kojih mogu biti uspešni u ovom složenom poslovnom svetu.

Kome su MBA studije namenjene?

MBA programi “CEU Business School” su namenjeni profesionalcima koji žele da steknu jaku osnovu na kojoj će graditi uspešnu karijeru na međunarodnom nivou, počev od velikih multinacionalnih korporacija, do malih i srednjih preduzeća. Programi takođe mogu biti od koristi novim preduzetnicima i inovatorima na području centralne i istočne Evrope.

Šta polaznici mogu da nauče tokom MBA studija?

Pored klasičnih znanja koja se stiču na MBA studijama, naša ustanova nudi i različite kurseve vezane za preduzetništvo i inovacije, finansije, marketing i biznis, kao i održivost. Neki primeri naših kurseva su “Dizajn razmišljanje“, “Preduzetničke finansije“, “Učenje akcije“, “Simulacije izvršnog odbora” i “Promene na rukovodećem nivou“.

Koje su prednosti studiranja MBA studija u “CEU Business school”?

Naš MBA program bio je prvi takav u centralnoj i istočnoj Evropi, osnovan pre više od 25 godina. Samim tim, imamo istoriju uspeha u našem jedinstvenom pristupu MBA studijama. Program je izgrađen na američkom stilu MBA studija, ali sa posebnim izborom informacija koja su relevantna za centralnu i istočnu Evropu, ali i tržišta u razvoju uopšte. Uz to, naši studenti imaju koristi od posvećenog i međunarodno priznatog profesorskog kadra, ali i motivisanih i inteligentnih kolega iz celog sveta, kao i nastavnog plana koji se neprestano ažurira i prilagođava današnjem poslovnom svetu.

Comments