Modna ilustracija predstavlja umetnički prikaz stvaralaštva jednog dizajnera, jer je upravo ona jedna od najsnažnijih spona koja povezuje modu, modne komade i umetnost. Postoji već više od 500 godina, ali potreba za njom i da se prenese neka ideja na papir, postoji dugo koliko i odeća.

Istorija modne ilustracije počinje u XVI veku, a do početka XVII zabeležen je nastanak i više od 200 kolekcija ilustracija koje su u to vreme rađene tehnikom bakroreza i drvoreza.

U XIX veku uglavnom je ilustracija bila povezana sa kostimografijom i crtale su se raskošne haljine visokog društva.

Umetnost na početku 20. veka doživela je velike promene i smatra se jednim od najburnijih perioda u dotadašnjoj istoriji. Umetnički pravci su se, jedan za drugim, smenjivali. Od fovizma, kubizma, apstraktnog slikarstva, ekspresionizma, stilova dekorativne umetnosti – Art Nouveau i Art Deco, pojave ruskog baleta koji je imao snažan uticaj i na modu i na umetnost.

12 Sve što treba da znate o modnoj ilustraciji 28 Sve što treba da znate o modnoj ilustraciji 32 Sve što treba da znate o modnoj ilustraciji
Comments