Reklo bi se da su tu na delu suprotnosti koje se privlače, ali ja sam sklonija da verujem onome „što zračiš, to privlačiš“. E sad, tumačenje je ovde ono što nam menja percepciju i širi uvide. Isto je kao i sa horoskopom – od tumačenja zavisi da li ćete nešto naučiti, zabaviti se, gubiti vreme ili steći pogrešna ubeđenja. Bukvalno tumačenje je dobra polazna tačka, ali ne treba se na njoj zadržati. Dakle, da pokušam: Ako je istina da privlačiš ono čime i sam zračiš, logika kaže da onda jake žene zrače slabošću, čim privlače slabiće. Pošto ova premisa dalje zahteva dokazivanje da su jake žene zapravo slabe, to nas vodi ka površnim crno-belim zaključcima. Nećemo tim putem.

dominantna zena Zašto jake žene privlače slabe muškarce

Nego idemo putem nijansi. Odgovori se najbolje nalaze postavljanjem pitanja. Jedno dobro pitanje glasi ovako: „Šta je to slabo u jakim ženama, čime one privlače slabiće?“ Jer, svi imamo slabosti, a one ponekad leže u srcu naše snage. Još jedno dobro pitanje je – šta žene čini jakima, zbog čega drugi smatraju da su one jake? I da li one sebe tako doživljavaju, da li misle da su jake? Možda su jake žene gurnute u stereotip ženske snage, koji kaže da je to žena koja sve podnosi, sve uspeva, sve stiže i o svima se brine, bez kukanja i bez drame. Jaka žena je ona koja uspeva bez muškarca i bez ikakve zaleđine, svojim sopstvenim kvalitetima i sposobnostima. Iza jake žene ne stoji jak muškarac, već obično gomila potrebitih, koji zavise od njene snage i sposobnosti.

Comments