“Ova želja plava,
Je li želja srca moćnoga i čedna,
Ili napor duše koja malaksava?”

1 4 Je li ovo ljubav ili jedna bolna potreba da ljubim?

Prepoznajete već Dučićeve reči, a vi koji ih ne prepoznajete, vreme je da shvatite da je i ljubav umetnost i da kao takva zahteva i znanje i napor i romantiku i sreću, čitanje pesama, šaputanje na uvo, divne noći provedene na mesečini. Kako biste drugačije znali da li je to što osećate zaista prava ljubav?

Kažu da je ljubav kao lek, sa dejstvom na duže vreme. I kada osećate, vi stvarno osećate! Zaustavi se vreme i čini se da na svetu ne postoji niko do vas dvoje. A ipak, nisu sve ljubavi bezrezervne, istinske, u krajnjem slučaju prave.

Comments