Pitanju materinstva treba neko vreme da pronađe odgovor u rađanju i odgajanju. I ponekad taj odgovor donese nova pitanja – ostati na jednom detetu, ili roditi još jedno. A gde je dvoje, tu ima mesta i za troje – i zašto se zaustaviti na tome?

U porodicama sa puno dece, starija deca čuvaju mlađu, jer ta se potreba nameće potpuno prirodno – život se odvija brzim tempom i ne čeka nikog da potpuno odraste da bi preuzeo neke obaveze i odgovornosti. Da li je to dobro? Da li je bolje, nego da dete raste samo, uz svu pažnju svojih roditelja i svih odraslih oko sebe, bez druge dece, starije i mlađe da sa njima deli, ili se otima, prihvata stvari takve kakve su ili se bori za sebe? Pa, to su ta pitanja (odgovornog) materinstva i roditeljstva – na koja nema tačnih odgovora, odnosno, svi odgovori su tačni.

Jedno ili dvoje – lakše ili bolje 1 Jedno ili dvoje – lakše ili bolje

Zbog nekih stvari je dobro imati samo jedno dete, ali da li je bolje za dete ili za roditelje? Ah, pa zbog nekih stvari je dobro za dete, a zbog nekih za roditelje. A zbog nekih stvari je dobro imati dvoje (i više) dece, za decu, kao i za roditelje.

Istina je da roditelji ne razmišljaju uvek o tome šta je najbolje za dete, nego šta je najlakše i najzgodnije njima – i to je sasvim u redu. Neke mame se odluče da ne rode drugu decu, a ta odluka je grozna, jer obično predstavlja izbor između rađanja i abortusa. Neke odlučuju da rode drugo dete, zato što su otkrile da su trudne, a ni ta odluka nije laka i ne prolazi bez dilema i predomišljanja. Emocionalne oscilacije majke, koje se iskazuju zakazivanjem abortusa i odustajanjem od njega, ostavlja bolne tragove, a mnogi veruju da ti tragovi (majčino osećanje krivice, poruka detetu da nije dobrodošlo i željeno od samog početka) umnogome utiču na formiranje psiholoških obrazaca deteta. Ali, začeće ne garantuje rođenje, a beba je samo pojava, fenomen, ideja i zamisao, dok stomak ne počne upadljivo da raste i dok majka ne iskusi u punom smislu činjenicu da u njoj raste novi život. Čak i tada, beba nije sasvim deo majčine (i roditeljske) realnosti, dok se ne rodi i ne počne da zauzima svoje posebno mesto na ovom svetu.

Comments