Sve istine su jednostavne i svaka te može pomeriti za svetlosnu godinu unapred, svaka te može probuditi i inicirati kvantni skok. Zaobilaznim putevima, dečijim poskocima i lavirntima raznih istina i samospoznaja, došla sam do najjednostavnije. 

Ja sam ljubav. I ti si ljubav.  Ako znaš da je to istina, sigurno već odmičeš  putem samospoznaje i duhovnog rasta, ali prečesto se znanje meša sa intelektom. Um može da shvati i prihvati formulu “vredan si ljubavi” ili “zaslužuješ ljubav”, jer tu može da pronađe i argumente, koji su i dalje vrlo duhovni i vrlo ljubavni, ali su argumenti i zadovoljavaju intelekt. Neko veoma intelektualan može da kaže “naravno da zaslužujem  ljubav, naravno da vredim” i da pri tom nastaviti da sebe sabotira, kažnjava, pati od osećanja krivice i nedostatak ljubavi nastavi da nadoknađuje arogantnim uzdizanjem sebe u sferama koje su mu dostupne i u kojima je bolji od drugih. Ego ne zna ništa o ljubavi, njegovi alati su strah, kontrola, nadmoć, on se bavi pobedama i porazima i ne želi da komunicira sa bićem, jer je biće superiorno u odnosu na ego, a on to prezire. Zato to o ljubavi ne možeš da shvatiš umom. Moraš da osetiš, da poveruješ, da celim svojim bićem zavibriraš na toj frekvenciji. 

U formuli “vredan ljubavi” stoji znak jednakosti između ljubavi i vrednosti. Koliko te vole toliko vrediš. Koliko voliš toliko vrediš. Koliko je ljubavi u tvom životu, toliko vredi tvoj život. Sva ta neprocenjiva vrednost ljubavi, objedinjuje se kada je ljubav tvoje stanje svesti, kada si ljubav ti sam. 

Što nas upućuje (kao i sve ostale duhovne instrukcije, staze, načini, metodi), na ljubav prema sebi. Ali, ta uputstva su i dalje nepotpuna, jer zahtevaju podršku mnogih argumenata, koje intelekt traži, da bi mogao da se oseća bezbedno. Leveluj. Uzdigni ljubav prema sebi na viši nivo. Budi ljubav. 

Comments