Razlike u pomeranju granica

Svako od partnera vremenom postaje sve više ono što jeste, birajući da izražava sebe kroz ono što mu je blisko i u čemu nalazi sebe, a ako se ispostavi da su to dva potpuno suprotna smera razvoja, više neće moći da pronađu zajednički jezik ni u čemu, osim što će se verovatno složiti da više ni u čemu ne mogu da se slože. Ako jedan od njih razvija sebe jednosmerno, sve više sužavajući svoje granice, uveren da postoji samo jedan ispravan način za sve, a drugi se oslobađa predrasuda i strahova, širi svoje granice, percepciju i perspektivu, u nekom trenutku jedna uskogruda, stroga i konvencionalna osoba i druga fleksibilna, oslobođena i probuđena, živeće sasvim različite realnosti i u svemu će imati različite poglede i drugačiji pristup. Više neće moći jedna drugoj da budu podrška i oslonac, tolerancija i razumevanje gube snagu da održe vezu, jer se zapravo prekinulo ono što čini vezu – osećaj da smo povezani na mnogo načina i da jedno drugom pripradamo. Ne možete pripadati jedno drugom ako živite u različitim svetovima, iako delite krevet već sto godina, jednako kao što možete pripadati jedno drugom i ako vas hiljade kilometara dele od istog kreveta, zato što duhovno, mentalno i emotivno boravite u istoj realnosti.

Razlike u vrednostima

Jedan od partnera ceni materijalne vrednosti, a drugi duhovne. Trebalo bi da mogu da se dopunjuju, da materijalista obezbeđuje praktičnu stranu života, a idealista unosi duh, plemenitost, velikodušnost, veru u ljubav i zajedništvo i da oboje budu svesni da je važno i jedno i drugo i da cene doprinos svog partnera. Ali materijalista se sreće sa izazovima uspeha i prestiža u materijalnom svetu, koji ga podstiču da razvije sposobnosti na suprotnom kraju od poštenja i humanosti, a idealista kome nedostaje uzemljenje u praktičnom i realnom, može da potraži spas u nekom obliku duhovnog fanatizma. Dovoljno je da jedan zastrani na svom primarnom putu i sa svoje strane zalupi vrata komunikacije sa vrednostima koje ga remete u njegovom opredeljenju – onaj drugi će ih uzalud držati širom otvorena, biće isto kao da su i nevidljiva.

veze 3 Kad se duge veze raskidaju zbog nepremostivih razlika (1. deo)
Comments