To se stalno dešava – jedan od partnera je duhovno razvijeniji, svesniji, probuđen, a drugi se muči sa unutrašnjim sukobima, predrasudama, stereotipima, pokušavajući da se iščupa iz živog blata svojih problema, ne shvatajući da te probleme najvećim delom kreiraju njegova (pogrešna) ubeđenja. Onaj ko nosi višu vibraciju, svestan je svog balasta, svojih slabosti, svojih nerazrešenih unutrašnjih sukoba i stalno je prisutan i povezan sa sobom, stalno se „čisti“ od toksičnih sadržaja i ne dozvoljava da se nagomilaju. On to čini i bez razmišljanja, to je način održavanja duhovne i mentalne higijene koji je usvojio, koji mu pomaže da ne uspori na svom putu. Osoba višeg nivoa svesti stalno je otvorena za prepoznavanje onih koji žele da se probude i koji traže u tome pomoć, podršku, smernice i ona stalno odgovara na tu vrstu poziva koji joj mnogi upućuju. Ona odgovara kroz ljubav, jer to je njeno primarno stanje i zato je često spremna da zastane na svom putu i da se posveti nekome nižeg nivoa svesti, niže vibracije i frekvencije, pružajući mu svaku mogućnost da se probudi i podigne svoj nivo svesti, vezujući se emotivno i obavezujući se moralno.

mosa moseneke 424869 Kad se sretnu u ljubavi viša i niža vibracija
Comments