Ne možete birati svoje roditelje, ili bilo kog člana porodice, ne možete birati svoju porodičnu istoriju – ovde ste sa potencijalima i predispozicijama koje su vam upisane u gene. Sastavljeni ste od određenog materijala i to je ono čime raspolažete. Bilo bi fantastično da smo svi rođeni u porodicama u kojima smo voljeni, u potpunosti prihvaćeni, u kojima su sve naše potrebe zadovoljene i u kojima bismo mogli da formiramo zdrav stil vezivanja sa ljudima sa kojima delimo DNK. Ali, to nije tako. Ljudi su nesavršeni i svi smo na različitim nivoima. Takođe, ljudi imaju različita iskustva, koja određuju veliki deo ponašanja, shvatanja sveta, odgajanja potomstva. Kultura i religija igraju vrlo bitnu ulogu. Mnogo od onoga što čini dinamiku porodice i niko nema kontrolu nad tim, pre nego što stigne do nekog nivoa razvoja.

A kad stignete, kad otkrijete sebe, osvojite svoj identitet i integritet, šta dalje? Šta ako vas je porodica kojoj pripadate izneverila? Narativ o porodici sugeriše da bi trebalo da je se držimo, koliko god bila toksična.

Društvo i kulturno nasleđe nas suptilno (ili otvoreno) podstiče da zanemarimo disfunkcionalnost, izvrćući pojam ljubavi i pripadnosti, tako da ispada da je ljubav utoliko veća ukoliko smo sposobniji da opravdamo zanemarivanje, zlostavljanje, štetne stilove vezivanja, manipulaciju i druga psihička, fizička ili emocionalna poniženja. Stariji članovi porodice ponekad smatrju da je opravdano to što „maltretiraju“ mlađe, jer su i oni tako prolazili – i ništa im ne fali. Ako je za njih bilo dovoljno dobro da budu kažnjavani, omalovažavani i zanemarivani (jer to gradi karakter), onda je dobro i za njihovu decu i unuke. Ne valja biti razmažen. Nasuprot tome, u pojedinim porodicama mlađi članovi eksploatišu starije, do tačke zlostavljanja, a posmatrači svojim „okretanjem glave“ postaju saučesnici.

Čak i ako prepoznajete nefunkcionalnost svoje porodice, postoje obrasci koji vas prinuđuju da prihvatite da ne možete i ne želite bolje (niste vi bolji od drugih). Ako se pobunite, vi ste crna ovca. Ako radite suprotno od uverenja i stavova svoje porodice, njihova ljubav i podrška će se pretvoriti u osudu, neće pokazati razumevanje za vašu potrebu da budete svoji (različiti od njih) i neće navijati za vas. Možda ćete otkriti da pojedini članovi vaše porodice rade protiv vas, „huškajući“ druge, otežavajući vam svaku mogućnost popravljanja odnosa.

Comments