Kad se za nekog kaže da je bezdušan, misli se na hladnoću, okrutnost i bezosećajnost. I zaista, do duše se stiže putem osećanja, jer ona su najupečatljiviji nosilac informacija za ljudsko biće.

Drevna istočna medicina, koja je takođe vremenom napredovala u saznanjima i metodama, smatra da su gotovo sve bolesti duševne bolesti.

Rečeno prihvatljivim zapadnjačkim rečnikom – psihosomatske.

Samospoznaja znači upoznavanje sopstvene duše, a ono što smatramo spasom ili prosvetljenjem, zapravo je upravljanje otkrivenim.

Dok se ne kvalifikujemo za vozača sopstvene duše C kategorije, dovoljna je i amaterska i rekreativna vožnja bicikla, da naučimo da održavamo ravnotežu i smer.

Iskustvo, uvid, osvešćivanje – probna vožnja duše na putu ka svesnosti.

Ako zaglavimo sa iluzijama, lažima, predrasudama, traumama – emotivnim i psihološkim informacionim sadržajima koji ometaju vožnju, razbolimo se.

Savremeni iscelitelji i terapeuti, baš kao i drevni, rade na uklanjanju ometajućih sadržaja, koji nose loše, negativne, iskrivljene informacije koje rezultiraju bolešću.

Na izvoru sopstva Vozač svoje duše2 Kada se kaže za nekog da je bezdušan?

Zvuči prosto, ali hirurgija duše zahteva saradnju pacijenta. Iscelitelj uradi svoj deo, instalira pozitivne informativne programe, a na nama je da ih integrišemo. Ako se otimamo i nećemo da učestvujemo, ako se suviše plašimo da pogledamo sebi u dušu, jer tamo vreba neko crnilo na dnu, ako smatramo da smo dovoljno učinili što smo uopšte potražili pomoć, sabotiraćemo napore iscelitelja. Bilo da je taj iscelitelj psihijatar, koji poseže za hemijom i prepisuje nam lekove, terapeut, koji sa nama razgovara i upravlja nas poput navigatora ka rasveteljenju podsvesnih sadržaja, šaman koji priziva duhove, bioenergetičar koji se služi rukama ili poznavalac akupunkture koji zabada iglice u određene tačke, njegov posao je da nas inicira, nadgleda i ohrabruje. Mi sami moramo da pređemo taj put. A ako smo već svesno krenuli njime, nabasaćemo na raznovrsne iscelitelje. Neki će nas uputiti u par koraka, a mi ćemo potrčati i prestići ih, prevazići potrebu za takvom vrstom pomoći i nagaziti na sledeći stepenik inicijacije.

Kosmos se stara da nam obezbedi znakove pored puta – naša sopstvena stanja, situacije i izazove, kao i adekvatnu navigaciju – terapeute i iscelitelje.

U procesu upoznavanja sopstvene duše, potrebna nam je sva pomoć koju možemo dobiti.

A ako imamo probleme sa kojima ne možemo sami da se izborimo i shvatamo da nam je pomoć potrebna, treba da budemo zahvalni na izazovu koji nam signalizira kuda da idemo i šta da činimo.

Aleksina Đorđević

Comments