Kako da se predate životu? Prihvatanjem sadašnjeg trenutka, bez osuđivanja i uslovljavanja, bez otpora. Dok to radite, shvatate da je to čin ljubavi prema sebi. Odustajete od očekivanja i osuđivanja, a onda prestaju i razočaranja. Perspektiva se širi, um se otvara i srce se vraća na mesto. 

Predati se sadašnjem trenutku znači odustati od zamišljanja kakve bi stvari trebalo da budu, kakvi vi sami treba da budete i šta bi trebalo da radite. To, pre svega, znači nadilaženje ega. Ego voli da upravlja, on barate sirovim emocijama i prerađuje ih u anksioznost, bes, otpor. Iskoračujući iz zamke ega, ulazite u beskonačni sadašnji trenutak, usmeravate pažnju na ono što jeste, vraćate svoju moć kreacije svog života. 


Da biste to postigli, vežbajte fokus na disanje i senzacije koje osećate u telu. Kad vam uznemirujuće misli remete pažnju, kad vas um vozi između onoga što niste uradili i onoga što treba da uradite, između žaljenja, straha i očekivanja, zahvalite mu što radi ono za šta je programiran i vratite pažnju na disanje i senzacije. Ne morate biti neprekidno duboko usidreni – vaše iskustvo u boravku u sadašnjosti ne mora biti nenarušeno i savršeno, dovoljno je da možete da se vratite kad vam pažnja odluta, da se opustite i osetite kako život pulsira u vama i kako se manifestuje kroz vas. Život zna šta radi, ima ogromno iskustvo u tome. Uzaludno je opirati se. 

Kada ste u stanju da prepoznate delovanje ega i da ga prevaziđete, oslobađate se predrasuda i doživljavate život i svet oko sebe na esencijalan način – gledate ga očima tvorca i osećate spokojstvo. Ego prosuđujuje i presuđuje, a duh, koji je svest povezana sa srcem, posmatra šta se dešava i ništa ne osuđuje. Ne donosi zaključke. A kad reagujete spontano, to je pravi odgovor bića na situaciju u kojoj se nalazite – to iz vas govori vaš duh. 

Comments