Prvi deo teksta pročitajte OVDE.

Koliko nam je potrebno da oni nas razumeju i prihvate u stvarima koje doživljavamo i shvatamo potpuno različito od njih, toliko je to isto i njima potrebno. Generalna kampanja vodi se za osvešćenje muškaraca i za to da oni bolje razumeju i više poštuju žene. Ali obrnuto pitanje nije ništa manje važno – za obostrano razumevanje i bolje odnose. Novo vreme zahteva nove koncepte, a oni se zasnivaju na razumevanju i prihvatanju, osnovnim principima ljubavi.

veya2 Kako da bolje razumete muškarce u novoj godini   a i inače (2. deo)

Društvo ohrabruje muškarce da budu nezavisni i da ne traže pomoć

Patrijarhalni model je počeo da se razgrađuje i sada se i žene ohrabruju da budu nezavisne i samostalne. Ali ženama niko ne nameće tu vrstu nezavisnosti, koja se (i dalje) očekuje od muškaraca, a koja podrazumeva da su oni ti koji rešavaju probleme i od kojih drugi (manje sposobni, u koje spadaju i žene) traže pomoć. Mi nemamo nikakav problem sa tim da tražimo pomoć kad imamo problem, da se obraćamo prijateljicama, rođacima, stručnjacima, da alarmiramo i angažujemo sve oko sebe kad ne možemo same sa nečim da izađemo na kraj. Muškarci se pretežno ustručavaju da traže bilo kakav savet i pomoć čak i od bliskih prijatelja i prepušteni su sami sebi u naporu da reše svoje probleme. Oni treba da budu snažni, hrabri, odlučni, a to uglavnom znači da hrabro i odlučno kriju svoje slabosti i snažno istrajavaju u tome. A pored svih osećanja osim besa i ljutnje, u slabosti spada i priznanje da nešto ne mogu sami da reše i da su prinuđeni da traže pomoć. Potrebno je da ovo razumemo, ne samo zato da bismo ubedile muškarce da smeju da imaju slabosti i da traže pomoć, a da i dalje ostanu sposobni i nezavisni, nego i zato da bismo mogle da poštujemo njihovu potrebu da potroše sve mogućnosti samostalnog delovanja, dok teška srca ne reše da potraže pomoć.

Comments