Sigurno vam se ponekad čini da koliko god napora da uložite u neki poslovni projekat, rezultati ili napredak izostaju.

Navodimo vam nekoliko ključnih koraka koje morate savladati na putu do produktivnosti. Pridržavajte ih se, i rezultati vaših napora biće ubrzo vidni.

Dobra organizacija

fokusiranost na ciljeve Kako da postanete produktivniji na poslu

Dobra organizacija je ključ uspeha. Efikasnost počiva na organizaciji, a uz samo malo truda obavljanje svih poslova može postati lakše. Sredite svoj sto i organizujte fascikle na vašem računaru. Ne dozvolite da vam se papiri nagomilavaju na stolu. Uredite i kancelariju – radni prostor je od velikog uticaja na vaše raspoloženje i motivaciju na poslu.

Fokusiranost na rezultate

U svakom trenutku budite svesni cilja koji želite da postignete kada krećete da obaljate neki posao. Svest o željenim rezultatima će vas ubrzati i sprečiti da se rasplinete na neke nepotrebne stvari. Odvojite vreme tokom dana kada ćete odgovarati na imejlove, kako ne biste svaku radnju prekidali da biste odgovorili na novi pristigli imejl. Smanjite multitasking na minimum, fokusirajte se u potpunosti na jednu stvar. Imajte na umu da je mali procenat vašeg vremena na poslu ispunjen punom produktivnošću i dobro iskoristite te trenutke najjače koncentracije i produktivnosti.

Pažljivo isplanirajte svaki sat

isplaniraj dan Kako da postanete produktivniji na poslu

Svakog jutra zapišite sebi šta sve želite da postignete da uradite tog dana na poslu. Imajte na umu da će se s vremena na vreme pojavljivati različite smetnje, pa u taj plan vremenski uklopite i potencijalne smetnje. U plan ubacite i vreme odmora. Striktno se pridržavajte tog plana. Napravite sličan plan i za narednih nedelju dana.

Budite aktivni deo tima

timski rad Kako da postanete produktivniji na poslu

Čak i kada neke poslove ne obavljate individualno, već timski, potrudite se da aktivno učestvujete u odlučivanju, udružite energije sa vašim kolegama, prihvatite njihovo mišljenje ali izrazite i svoje.

Izborite se sa problemima

Doživljavajte probleme kao izazove i ne odlažite njihovo rešenje. Čak i ako ne utiču direktno na neki aktuelni posao koji obavljate, oni vas u svakom trenutku mogu “zaskočiti” i oštetiti. Priđite problemima kreativnim pristupom i ne pridajte im dodatne slojeve i veći značaj nego što imaju, i lakše ćete ih pobediti.

Jasna Stanić

 

Comments