Da li vas često muči nesigurnost i sumnja u sebe? Da li dovodite u pitanje svoja uverenja i stavove? Ili stalno preispitujete da li ste doneli ispravne odluke? Ako se pronalazite u ovome, verovatno sumnjate u sebe.
Sumnja u sebe je stanje neizvesnosti o istinitosti bilo čega o nama samima i može se odnositi na naše misli, verovanja, osećanja, odluke, gledišta o sebi ili bilo kojoj istini koju imamo na pameti. U ovakvom stanju, osećate da niste dovoljno stabilni i dovodite u pitanje svoju kompetentnost. Ukoliko mnogo i često sumnjate u sebe, ne možete realno da procenite svoje sposobnosti, očekujete loše ishode, pa se iznenadite kada stvari ispadnu dobro – na početku nekog projekta ne možete da procenite da li ste dovoljno kompetentni, pa uglavnom verujete da niste.

Kako se nosimo sa sumnjom u sebe

Sumnja u sebe je veoma neprijatno iskustvo i generalno, sa njom se često nosimo nesvesno i po automatizmu. Neki od tih načina su dobri, a drugi nisu.

Samohendikepiranje

To je odbrambena strategija koja nam pomaže da zamaglimo razloge za svoje greške i neuspehe, a upotreba droga, alkohola, kao i odugovlačenje, primeri su ovog mehanizma, koji nam omogućava da za svoje promašaje i probleme krivimo druge (sve druge i sve drugo, osim sopstvene nesposobnosti). Ova strategija dugoročno dovodi do povećanja stepena nesigurnosti i sumnje u sebe.

Previše se angažujemo

Kada se preterano angažujemo i ulažemo dodatne napore, možda ne verujemo da su naši redovni napori i zalaganja dovoljni – ne da postignemo uspeh, nego da sprečimo greške i izbegnemo neuspeh. Ulažemo ogroman trud (u nešto što bismo mogli da obavimo i sa mnogo manje napora) i na kraju (kad uspeh doživimo kao izbegavanje neuspeha) i dalje ne možemo da procenimo da li nam je uspelo zato što smo se toliko trudili, ili zato što smo bili dovoljno kompetentni za ispunjavanje tog zadatka.

Sindrom uljeza (prevaranta)

Kada osećate da uspeh koji ste postigli nije tačan odraz vaših osnovnih sposobnosti i strahujete da ne možete da pratite korak i da održite nivo, ili da se takmičite sa konkurencijom na nivou na koji ste dospeli čistom srećom (možete osećati da ste nezaslužni i da ste uspeli samo zato što ste se, nekim obrtom sreće, našli u pravom trenutku na pravom mestu).

Kako prevazići sumnju u sebe

Izgradite bezuslovno samopoštovanje. Negujte osećaj da se vaša vrednost ne povećava, niti smanjuje pod uticajem spoljašnjih faktora, kao što su način na koji se ljudi odnose prema vama, odluke koje donosite ili količina novca koji zarađujete. Poštujte sebe zato što ste vredni poštovanja, kao i svako živo biće. Bezuslovno poštovanje mora proisteći iz bezuslovne ljubavi prema sebi, pa zato radite na tome, razvijajte poželjne lične kvalitete, izgradite svoje snage. Koristite pozitivan samogovor, umesto kritka koje upućujete sebi bez razmišljanja. Takođe, koristite afirmacije, kao što su „snažna sam i sposobna“, „dajem sve od sebe i to je dovoljno“, „mogu da ostvarim sve što poželim“.

Možda ćete sebi postavljati sledeća pitanja

Kako možete zadržati poverenje u sebe, kada pravite greške i doživljavate neuspeh? Kako možete izgraditi samopouzdanje, kada se ljudi prema vama ponašaju loše i kada ne dobijate bezuslovnu ljubav?

Razmišljanje o ovim pitanjima i razvijanje načina razmišljanja koji pomaže u održavanju vašeg samopoštovanja, pomaže vam da umanjite sumnju u sebe i steknete više sigurnosti.

Generalno, sumnja u sebe je neugodan i problematičan doživljaj, ali postoje stvari koje možete da uradite da biste počeli da prevazilazite tu sumnju i da biste krenuli dalje, sa više samopouzdanja. Praktikujte sve što vam pomaže, vodite računa o sebi na telesnom, emocionalnom, psihološkom i duhovnom nivou, učite i razvijajte se – greške koje na tom putu pravite, služe da vas usmere ka boljim odlukama, širim konceptima, produktivnijim akcijama.

Naslovna fotografija: instagram.com/zoelaz

Brankica Milošević

Comments