Put uspeha nije samo materijalni put, već i put gradnje sopstvene ličnosti i samospoznaje. Kako biste došli do željenih visina na poslovnom planu, morate naučiti neke osnovne postulate uspeha.

uspeh Kako postati moćan u takmičarskom društvu

Novac i moć su suštinski povezani

Iako moć može da počiva i na drugim osnovama, kao što je slava ili uticaj, novac je jedno od nesumnjivih oruđa za postizanje moći. Gomilanjem novca steći ćete moć, stoga je bolje u poslovanju najpre težiti profitu. Sa rastom profita, doći će i sve ostalo.

Samostalnost počiva na finansijskoj sigurnosti

stednja Kako postati moćan u takmičarskom društvu

Dokle god živite na kreditima i dugovima, zavisite od banke i drugih organizacija. Ceo prošli vek, ljudi su “sa one strane bare” živeli u kućama koje su otplaćivali na kredit, a kada se desio finansijski krah, ostali su u situaciji nesigurnosti. Tek sticanjem sopstvenih nekretnina i finansijskih sredstava na svom bankovnom računu, postajete samostalni. A prava moć počiva na samostalnosti.

Moć počiva ili na ljubavi ili na strahu

Još je Makijaveli postavljao pitanje da li je za vladaoca bolje da ga se ljudi plaše, ili da ga vole. Njegov odgovor je više naginjao ka strahu, ali imajte na umu da moć koja počiva na strahu podanika budi pritajene otpore, koji kad tad izađu na površinu. Moć koju postižete ljubavlju ima potencijal da traje duže.

Uspeh leži u našoj sposobnosti da saslušamo druge

uspesni ljudi Kako postati moćan u takmičarskom društvu

Bez učenja na tuđim greškama, sami ćemo praviti svoje i one će nas usporavati. Bez spremnosti da saslušamo druge, nikada nećemo moći racionalno da percipiramo svoj napredak. Koliko god težili individualnosti, moramo biti svesni da nismo sami na svetu i da naš uspeh zavisi i od drugih.

Jasna Stanić

 

 

Comments